Visste ni att…

Ni har säkert många gånger hört att Kimitoön har en aktiv föreningsverksamhet.

Men visste ni att..?

  • 52 % av alla som bor på Kimitoön deltar i åtminstone en föreningsverksamhet. Och att det i kommuner i motsvarande storlek är 46 %
  • Byalagen anses vara den föreningstyp som man på Kimitoön har störst påverkningsmöjligheter genom.
  • På Kimitoön är idrotts- och motionsföreningar de mest populära föreningstyperna att delta i.

Källa: Pekola-Sjöblom (2016): Kuntalaisten osallistuminen ja vaikuttaminen 2015


Föreningsakuten samlade folks tankar om vad man lärt sig av förenings-/frivilligarbete under PopUp:en 23-25.3.2017.

Baserat på det är samarbete och nya vänner de saker man i högsta grad fått ut av föreningsverksamhet.

Så här svarade föreningsaktiva under PopUp:en 23-25.3.2017

Med detta önskar vi er en bra början på veckan! 🙂

Publicerat av

Föreningsakuten på Kimitoön Yhdistysakuutti Kemiönsaarella

Föreningsakuten är ett projekt på Kimitoön riktat till föreningarna. Att förbättra samarbete och att ge föreningarna stöd och hjälp är Föreningsakutens främsta uppgift. ----------------- Yhdistysakuutti on projekti Kemiönsaarella, suunattu yhdistyksille. Yhistysakuutin tavoite on parantaa yhteystyötä ja tarjota yhdistyksille tukea ja apua.