Föreningsakuten uppdaterar sina sidor/Yhdistysakuutti päivittää sivuinsa

Föreningsakuten har uppdaterat sina hemsidor http://www.kimitoon.fi/sv/fritid-och-kultur/foreningar/foreningsakuten/.

Uppdateringen av föreningssidorna fortsätter kontinuerligt så det lönar sig att hänga med.

Idag har Föreningsakutens Facebook sida publicerats

www.facebook.com/foreningsakutenkimitoon

Kotisivuien päivittäminen tapahtuu jatkuvasti.

Tänään projektin Facebook sivu on avattu

www.facebook.com/foreningsakutenkimitoon